Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2015

11:10
11:10
1415 428d 500
Reposted frommetadon metadon viaimbirimbir imbirimbir
11:10
“ Znajdź kogoś, kto nie będzie się bał przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś kto wie że nie jesteś idealna, ale będzie traktował Cię tak jak byś była. Kogoś dla kogo największym lękiem będzie strach przed utratą Ciebie. Kogoś kto odda Ci Swoje serce w całości. Kogoś kto mówi że Cię kocha na prawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał się budzić przy Tobie każdego poranka i nawet widząc Twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie się zakochiwał w tobie na nowo ”

March 04 2015

19:49
Reposted fromhepke hepke viaMrsDarkness MrsDarkness
19:48
muszę Ci coś wyznać, jesteś jedyną kobietą, do której piszę, do której piszę tak, jak piszę, jaki jestem, czego pragnę. Ty jesteś właściwie moim dziennikiem, ale nie milczysz jak dziennik. Nie masz tyle cierpliwości. Zawsze się wtrącasz, kontrujesz, sprzeciwiasz mi się, bałamucisz mnie. Jesteś dziennikiem z twarzą, ciałem i figurą. Myślisz, że Cię nie widzę, myślisz, że Cię nie czuję. Błąd. Błąd. Taki błąd. Kiedy do Ciebie piszę, to przyciągam Cię do siebie bardzo blisko. Zawsze tak było.
— Glattauer Daniel - "Wróć do mnie"
Reposted fromnivea nivea vialeniwieec leniwieec
19:47
5269 c5d9
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaelentarie elentarie
19:46
1774 5c0e 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viasavor savor
17:30
Nienawidzę, ale kocham.
17:29
Rok temu. Dokładnie rok temu. Sprawiłam, że łzy płynęły po Twoich policzkach. Pamiętam ten dzień doskonale i moment, w którym powiedziałam, że to nie ma sensu.
I wiem jak wielką krzywdę Ci zrobiłam.
Przepraszam.
Przepraszam.
Może i setny raz ale...przepraszam.

Parę złych słów z Twoich ust, popłynęło w moją stronę. Chociaż bolały mnie one. To nie ma to znaczenia, widocznie zasłużyłam. Może wszyscy tak myślą, a tylko Ty zdecydowałeś się powiedzieć mi to w twarz.

I wiem, że nienawidzisz mnie. Ale wiem też, że jesteś obok mimo wszystko.
— też się nienawidzę...
Reposted fromimbirimbir imbirimbir

July 24 2014

15:47
5168 16ba
15:27
1652 1fea 500
Reposted fromirmelin irmelin
15:27
6226 98ec
Reposted fromMrSatan MrSatan viairmelin irmelin
15:27
8020 aaef
Reposted fromoutlivethestars outlivethestars viairmelin irmelin
15:26
4638 d1b8 500
reality
Reposted frommistreated mistreated viairmelin irmelin
15:25
8935 f01d
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viairmelin irmelin

June 21 2014

13:25
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaimbirimbir imbirimbir

June 15 2014

16:43
2378 cd0a
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaaperture aperture

May 22 2014

20:31
Reposted fromvolldost volldost viaaperture aperture
20:27

— Leslie Nielsen, God of Humor
Reposted fromzoidberg zoidberg viaaperture aperture

April 24 2014

08:25
9084 8cf5
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl