Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

14:50
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel

March 24 2015

11:35
5988 f647 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viairmelin irmelin
11:35
0474 ad26 500
wojskowo
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin
11:32
6063 83d4 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viaaperture aperture
11:32
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaaperture aperture
11:27
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viairmelin irmelin
11:27
Najgorsze jest to, że gdy przestanę już czekać i zacznę w pełni żyć życiem i cieszyć się z dnia na dzien, wtedy dostanę smsa. "hej, co slychac?"
Reposted fromkaygatsby kaygatsby viairmelin irmelin
11:26
To, że ktoś kocha życie, to nie znaczy, że wszyscy kochają życie
— Beksiński
Reposted frompastelina pastelina viairmelin irmelin
11:26


420drugsandtits:

r-trees:

Old guy with a rabbit on his head smoking a joint. Sounds about right

The rabbit got them stoner eyes lol

11:26
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viairmelin irmelin
11:26
5425 9b0e 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viairmelin irmelin
11:26
(...)nie wytrzymują, bo Ty jesteś kotem. nawet jak mówisz, że nie uciekniesz to i tak możesz to zrobić, z Tobą nigdy nie wiadomo.
— Mi.
Reposted fromitgirl itgirl viairmelin irmelin
11:24
Twoje choroby to milczenie i strach.
— Żulczyk "Świątynia"
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viairmelin irmelin
11:19
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
11:19
2999 12ee 500
Reposted frompolciak polciak viairmelin irmelin
11:16
2337 015b
i like it when the little things make people happy <3
11:16
11:13
 - Musisz iść sam - mówi chłopczyk.
- Znowu mnie zostawiasz samego - odpowiadam.
- Znowu? Nikt nigdy nie zostawił cię samego - odpowiada - Byłeś sam od początku.
— Żulczyk
11:12
0523 5d5a 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaimbirimbir imbirimbir
11:11
Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia.
— H. Coben
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl